Laatste nieuws

Voor de periodieke nieuwsbrieven zie hier

In januari 2017 werden wij tijdens onze jaarlijkse controle geconfronteerd me een groot probleem. Op onze eerste school die wij adopteerden was iets vreselijks gebeurd, Er was een grote bulldozer dwars door vier lokalen van het gebouw gereden tijden de zomervakantie. Reden: Er bleek ongeveer 40 jaar geleden op de plaats waar de school stond ooit een weg te zijn gepland naar een achteraf gelegen gebouw. Door de huidige bewoners is die weg alsnog opgeëist. Door de plaatselijke autoriteiten is daar alsnog toestemming voor gegeven en de school gedeeltelijk gesloopt. Hierdoor kon in 4 van de zes klassen geen onderwijs meer worden gegeven. Ook op de overige grond was geen ruimte meer om opnieuw te bouwen. Reden voor ons om een oplossing te zoeken, die uiteindelijk na ongeveer 1 jaar zijn verwezenlijkt, namelijk een nieuwe school in Kerr Sering vlakbij Manja Kunda. Zie voor verder informatie ov er de school hier

In de jaren 2014 tot en met 2017 is er weinig spannends gebeurt.

14 februari 2014 Bijgaand een reisverslag van een met ons meegereisde fotograaf die voor de stichting diverse opnames heeft gemaakt. verslag Hans 2014 nl

31 december 2013 Tijdens ons aanstaande controle bezoek aan Gambia gaan 4 sponsor ouders mee alsmede een beroeps fotograaf, die voor de stichting een rapportage gaat maken die gebruikt kan worden om de PR van de stichting te verbeteren. Wij zijn Johannes Uitdenbogerd op voorhand dankbaar hiervoor. Hij verblijft in het zelfde hotel als waar het bestuur zit. Dit maakt het makkelijk om hem naar de juiste locaties te brengen voor opnames.

1 december 2013 Momenteel zijn er 20 bananen dozen onderweg met de boot naar Gambia. Hierin zit veel kleding, medisch materiaal voor 3 ziekenhuizen en school materiaal zoals schriften, potloden etc. voor diversen scholen. Ook speelgoed en knuffels zitten in de dozen. Tevens gaat er met ons nog honderd kilo extra bagage mee als wij naar Gambia gaan op 10 januari 2014. De koffers zijn geschonken via een oproep door June Hoogkarspel van Radio Noord-Holland.

Cheque Gambia School Children verkleindCompsoos Op Woensdag 13 november 2013 werden wij zeer verrast met een cheque van € 1000.00. Deze mochten wij ontvangen van de Computer sociëteit Schoorl, genaamd Compsoos, die dit uitdeelde ter ere van haar 10 jarig bestaan. Wij zijn ze voor deze gift zeer erkentelijk en zullen voor een goede bestemming zorg dragen.

portret samba3Nieuw lid bestuur Ingaande 1 november 2013 hebben wij een vervanger gevonden voor Omar.  Uiteraard is Omar niet te vervangen, maar deze persoon, Genaamd Samba Gaye, zal enkele controles voor ons uitvoeren en zorgen dat de schoolgelden op tijd betaald worden. Tevens zal hij  in het bestuur in Gambia zitting nemen zodat wij weer voldoen aan de eisen van de regering aldaar.         In memoriamGambia jan 2013 rien (26) Begin juli 2013 werd de Stichting door een vader van 3 gesponsorde kinderen geïnformeerd dat Omar (onze financiële man in Gambia en tevens contactpersoon bij de ministeries aldaar) plotseling aan een hartstilstand was overleden. Omdat in Gambia een uitvaart zeer snel wordt uitgevoerd, was er helaas geen gelegenheid hierbij aanwezig te zijn. Wel is het andere Gambiaanse bestuurslid hierover geïnformeerd en heeft namens ons het diepste medeleven overgebracht aan de familie. Wij verliezen in Omar niet alleen een zeer goede vriend, een zeer betrouwbaar en toegewijd persoon, maar ook een controleur voor alle sponsorkinderen en projecten. Wij zullen hem zeker missen en nooit vergeten.

Inbraak apotheek in Jalanbang In de nacht van 30 op 31 augustus 2013 is er ingebroken in de tijdelijke apotheekje in Jalanbang. De hele voorraad is weggehaald. Alleen de inventaris staat er nog. De plaatselijke politie heeft procesverbaal opgemaakt en zoekt naar de daders. Aangezien het momenteel erg druk is  i.v.m. de regentijd wordt er gezocht naar een oplossing. De totale schade bedraagt ongeveer € 1200.00 en is niet verzekerd.  Vooralsnog zal er extra beveiliging moeten komen op het gebouw alvorens het weer in te richten In het tijdelijke apotheekje is sinds de start in augustus 2012 veel werk verricht. Zo is veel voorlichting gegeven aan de bewoners, zijn de nodige mensen voorzien van medicijnen en zijn ruim 250 mensen en kinderen behandeld tegen  de ziekte malaria. Deze komt veel voor in Gambia en vooral in de regentijd tussen juli en oktober. We hebben samen met enkele donateurs de apotheek weer van alle goederen voorzien en is hij weer geopend. Tijdens ons aanstaande controle bezoek aan Gambia gaan 4 sponsor ouders mee alsmede een beroeps fotograaf, die voor de stichting een rapportage gaat maken die gebruikt kan worden om de PR van de stichting te verbeteren. Wij zijn Johannes Uitdenbogerd op voorhand dankbaar hiervoor. Hij verblijft in het zelfde hotel als waar het bestuur zit. Dit maakt het makkelijk om hem naar de juiste locaties te brengen voor opnames.